MilanGalbavý                                                                                                   e.mail : milanminibagre@gmail.com      Tel. :  00421 905 834 991 Kokcidióza
Kokcidióza je parazitárne ochorenie tráviaceho ústrojenstva (čriev a pečene). Kokcídie sú jednobunkové Príživníci z rodu Eimeria. Žijú v tenkom a hrubom čreve, kde porušovaním črevnej sliznice pôsobí až krvavé hnačky. V počiatočnom štádiu napádajú dýchacie ústrojenstvo , očné viečka . V počiatočnom štádiu je len ťažko identifikovateľná . Táto choroba sa prejaví predovšetkým u mláďat, ktoré trpia chudokrvnosťou a zaostávajú v telesnom vývine. Kokcídie sa rozmnožujú vo výkaloch ktoré opúšťajú hostiteľa a vo vonkajšom prostredí dozrievajú (sporulují). Po zjedení s krmivom dokončujú svoj vývoj v črevách. Invázne štádia kokcídií sú veľmi odolné. Aby oocysty dosiahli štádia invazijního, musia mať vhodné prostredie  vlhko , teplo (optimum je okolo 20 ° C) a za prítomnosti vzdušného kyslíka vo vnútri obalu oocysty, najprv vytvori 4 sporocysty, ktoré sa potom rozpolia a tak vznikne v oocystě celkom 8 sporozoit. Celé zrenia môže v optimálnych podmienkach prebehnúť v priebehu 48 hodín. Ak vnikne takto dozreté oocysta spolu s potravou do organizmu vtáka, napadne 8 zárodkov bunky sliznice čreva. V nich dochádza k mohutnému nepohlavné rozmnožovanie parazita, v každej napadnutej bunke viac ako 200 nových zárodkov (merozoitov). Napadnutá bunka nakoniec praská, uvoľnené zárodky okamžite vnikajú do ďalších buniek sliznice čreva. Tento nepohlavné spôsob rozmnožovania sa niekoľkokrát opakuje, čím dochádza k stále väčšiemu rozpadu buniek črevnej sliznice. U napadnutého vtáka dochádza v tomto štádiu ku krvácaniu do čreva. Trus býva krvavý, riedky, vtáky sú chudokrvní, cítia chlad , našuchorené , trpia  smädom. Pre mladé vtáky môžu byť silné invázie aj príčinou úhynu. Mláďatá môžu byť už v prvom týždni života infikované  krmením zrelých oocýst spolu s potravou svojimi rodičmi. Väčšinou však invázie kokcídií nepriaznivo ovplyvňujú vývoj jedinca, znižujú jeho výkon, produktivitu. Po niekoľkých fázach asexuálnu reprodukciu parazita prechádzajú zárodky vo fáze pohlavného rozmnožovania, ktorej konečným produktom je oocysta - kokcídie. Tá sa z bunky dostáva do obsahu žalúdka a s  trusom odchádza do vonkajšieho prostredia. Tu po dozretí slúži ako zdroj invázie pre ďalšieho  hostiteľa, alebo môže v prípade reinvaze - po vniknutí do toho istého vtáka - vyvolať ďalšie zhoršenie choroby, celý vývojový cyklus sa potom opakuje. Ako vysvitá z popísaného vývojového cyklu, poškodzujú prvoky pri nepohlavním množení bunky sliznice črevnej, čím uvoľňujú cestu rôznych baktériám alebo vírusom k preniknutiu do organizmu. Tiež sa u vtákov invadovaných kokcídiami častejšie stretávame so salmonelózou, ktorej priebeh býva vždy ťažšie, komplikovanejšie odhaliť .  Pri pitve vtákov napadnutých kokcidiózou sú zisťované najvýraznejšie zmeny na sliznici tenkých čriev. Býva tu krvavý katar s väčším množstvom hlienov . Nie je to však pravidlom . V závislosti od jedinca  a jeho fyzického fondu . V prvých dňoch dochádza k zväčeniu žalúdka a prerušenie črevného pohybu ( perestaldik ) Chovatelia označujú dané príznaky ako Megabakterie . U mnohých nie liečitená  choroba . Nie je to však  pravidlom . Z vlastnej skúsenosti môžem tvrdiť dva krát o úspešnom preliečení jedinca. Samička bola schopná po 3 týždňoch úspešne zahniezdiť.  Výrazná je aj anémia - chudokrvnosť zvlášť prsného svalstva, pri akútnom priebehu invázie ide vlastne o vnútorné vykrvácanie hostiteľa.  U živých vtákov môžeme diagnózu stanoviť nálezom oocýst pri mikroskopickom vyšetrení vzoriek trusu flotačnými metódami. Prvý oocysty v truse hostiteľa môžeme zistiť už za týždeň po invázii. Diferenciálne diagnosticky je dôležité vylúčiť salmonelózu, črevné trichomoniázu, ornitóza, prípadne aj invázia ďalších črevných cudzopasníkov. Na liečbu kokcidiózy u vtákov bolo už vyskúšané mnoho preparátov, takmer každý rokom sú na trh uvádza nová kokcidiostatiká. Pre chovateľov vtákov je najdôležitejšia prevencia, ako predísť zamoreniu  chovu, ako sa ubrániť rozšírenie parazita a predísť tak klinickým prejavom parazitózy. Silnejšíe invázie kokcídií sa môžu v chove vtákov vyskytnúť len v tom prípade, ak dochádza k závažným hygienickým nedostatkom. Nález klinických foriem kokcidiózy v chove vždy svedčí o vážnom zanedbanie predovšetkým čistoty . V priebehu kokcidiózy v klietkach alebo voliérach je nevyhnutne  aspoň každý druhý deň odstrániť trus  Za normálnych podmienok postačí čistenie najmenej dvakrát týždenne, v zimnom období raz týždenne.
Zvýšenú pozornosť treba venovať okoliu napájačiek a kŕmidiel, aby tu bolo sucho, rovnako tak zariadenie na podávanie ďalších dôležitých zložiek. Toto zariadenie je najlepšie raz za dva dni zaliať vriacou  vodou , čím sa okamžite zničia oocysty. Zvýšenú hygienou v klietkach a voliérach sa chovateľ postupne zbaví kokcidiózy u svojich vtákov aj bez terapeutického zákroku. Sila inváziou bude stále ustupovať. Tam, kde chovateľ pravidelne denne odstraňuje trus z klietok a voliér a dezinfikuje kŕmna zariadení, býva u vtákov nález kokcídií vzácny, ojedinelý. Aj novo zadovážené  prikúpené vtáky, sa v takto udržiavanom prostredí postupne nakoniec uzdraví.
Akútna priebeh choroby je vedľa načepýřeného posedávanie skoro stále sprevádzané rapídnym úbytkom hmotnosti.                                           Chorý vták môže v priebehu niekoľkých dní vychudnuť až na kosť. Ak nadôjde k liečeniu , nemajú žiadnu šancu prežiť ani ostatné jedince v prítomnosti napadnutého jedinca. . Pri včasnom liečenia sa vták väčšinou znovu rýchlo zotaví. Novo získaného vtáka alebo podozrivého vtáka z vlastného chovu umiestnime do klietky, ktorá má dno vyložene najlepšie bielým savím papierom , pre lepšie kontrolovanie trusu. . To všetko dáme do obálky, odošleme poštou alebo osobne odovzdáme do laboratória. Tiež vo voliére môžeme rozmiestniť pod jednotlivé bidla lapače trusu, aby tiež odtiaľ mohli byť odobraté vzorky. Trus bude získaný po dobu 24 hodín, pričom je nutné brať ohľad na to, že vtáčie organizmus vypudzuje oocysty kokcídiami v podvečer. Pretože červy nevylučujú oocysty každý deň, je potrebné zbierať trus najmenej 3 dni a uchovávať v chladničke. Najrýchlejšie prebieha vyšetrenie vzoriek trusu na črevné parazity, keď vám ho vykoná váš veterinárny lekár.
Podľa okolností sa môžete ihneď dozvedieť výsledok vyšetrenia. V opačnom prípade pošlite vzorky trusu na vyšetrenie do Štátneho veterinárneho ústavu alebo iného  laboratória. Aby sme čo najrýchlejšie dostali nález, musíme si za 1 až 2 dni zavolať. Písomný nález totiž niekedy trvá týždeň. V súčasnej dobe sú na trhu 2 naozaj dobré preparáty, tj. ESB 30% a Baycox. O preparáte Baycox je známe, že veľmi dobre ochraňuje črevnú flóru. 1.-3. deň dávame 1,5 ml do 1 litra pitnej vody a 4.-10. deň podávame vitamíny.

Liečebná kúra s preparátom ESB 30% prebieha nasledovne:
1.-3. deň 1 gram do 1 litra pitnej vody,
4.-5. deň vitamíny bez B-komplexu,
6.-8. deň ESB 30% = 1 gram do 1 litra pitnej vody,
9.-20. deň vitamíny s B-komplexom.

Pri použití tohto preparátu je nutná dávka vitamínov, pretože vták kvôli narušenej črevnej flóre nemôže iným spôsobom získavať dostatok vitamínov a proces uzdravovania by bol značne obmedzený. Dávka vitamínov v 4. a 5. deň liečenia nesmie obsahovať žiadne vitamíny B-komplexu, aby sme zabránili zbytočnému zhoršeniu úspešnej terapie. Kokcídie totiž nevyhnutne potrebujú k svojmu rozmnožovaniu vitamín B.  Oocysty a vajíčka oblých červov môžeme zničiť len s prostriedkami rozpúšťajúcimi tuk, pretože Príživníci obsahujú vo svojom obale práve tuk. Dezinfekčný prostriedok, ktorý je vytvorený na účinných látkach rozpúšťajúcich tuk, nie je pre vtáky znesiteľný. Z tohto dôvodu musí byť všetci vtáky ešte pred dezinfekciou z voliéry odstránení. U niektorých dezinfekčných prostriedkov je ešte nutné dočistenie čistou vodou.              Ak máme doma mikroskop, môžeme si sami vykonať vyšetrenie vzoriek trusu na oocysty, čo nám samozrejme veľmi uľahčí vyriešiť túto záležitosť. Iste sa nájdu šťastní chovatelia, ktorí sa nikdy u svojich vtákov nestretli s kokcidiózou. Určite majú celú voliéru zastrešenú priesvitnou krytinou, aby slnko mohlo dovnútra svietiť od rána do večera aj cez pletivo bočných stien. Na stropnej časti nezastrešenej voliéry totiž pristávajú divoko žijúce vtáky, ktoré skrz pletivo Kálí do priestoru, kde máme nielen exoty, ale tiež misky s krmivom a vodou. Môžu to byť hrdličky drozd čierny ,  obyčajný, vrabce domáce apod. Tiež hmyz z prírody môže byť medzihostiteľom vývojových štádií parazitov.  Prenášačmi parazitov môžu byť aj spolubývajúci vtáky iného alebo rovnakého druhu (spravidla dospelí), ktorým samotné ochorenie v dôsledku invázneho premnoženiu parazitov nehrozí.
Za poskytnuté informácie o dvoch liekoch a jednom potravinovom doplnku ďakujem chovateľovi farebných kanárů pánovi Jiřímu Tichému z Prahy. Všetkým čitateľom prajem v roku 2006 len zdravé chovy.
text a foto: Antonín Vítek, junior

                                         Ako zamedziť chorobám.

Tu v tejto kapitole  vám presne popíšem to , čo dodržiavam aby  moje vtáky boli  fit a zdravé. Od chovateľa k chovateľovi ,  sú rôzne postupy a vy nemôžete súdiť čo je to pravé orechové . Je veľa faktorov ktoré vedia  ovplyvniť výsledok odchovu. ( Chovné zariadenie , Vplyv okolia  a predovšetkým  Kvalita jedincov , príprava na chovnú sezónu , kvalita krmiva atď. )  Len správnym  vytvorením  vhodných podmienok môžete dosiahnuť úspechy v odchove..

 

Voda

 

Ja dôležité, aby vtáky mali každý deň čerstvú vodu. Nie je na škodu par krát v týždni kvapnúť kvapku ovocného octu . Mnoho chovateľov používa  normálny jablčný  ocot ,  podľa môjho názoru stojí za to čistá voda je alfa a omega  správnej výživy.

 

Vaječná zmes .

 

Pri nesprávnom kŕmení vaječnou zmesou môžme spôsobiť veľa problémov dokonca môže dôjsť až k úhynu. Pri veľkom množstve podávania vaječnej zmesi môže dôjsť k prekŕmeniu a následne k silnému ľudovo povedané zleniveniu tráviaceho traktu , kedy dochádza pri nie včasnom zásahu k úhynu mláďat . Nemusí sa jednať o dlhý čas dva týždne zanedbania môžu viesť k úplnému úhynu.  Ak sa jedna miesto kde dochádza kŕmenie do styku z priamym slnkom , dochádza  k rýchlemu znehodnoteniu . Preto je potrebné na dbať na správne množstvo a správni čas konzumu. Ja osobne nechávam vaječnú zmes od ranného kŕmenia maximálne do 12 hod. následne podávanie vaječnej zmesi je až po 16 hod.

Podobne dôležite je dodržiavať dávkovanie a čas naklíčených semien.

Liečiva

Baycox

1,5  ml.  pro liter 1-3 dni 4 -6 vitamín 6 - 10 1,5 Baycox preoti  Coxidiose

  

ESB 3 30 % 

1gr.  na  liter  5dni  – 2 dni  Vitamin - 5Tdni opakovať proti  coxidiose

Baytril  10%

0,5ml. na  liter  proti microplasmase  a  Samonella  , POZOR  nie miešať z prípravkom Baycox !!!!!!!                          

Trico Plus

 2 gr. na  liter proti   tricomonatis a hexamitose v dĺžke 10 dni.                                                                                                                             

Fungizone

 0,5ml na  liter  proti zaplesneniu   21 dni.                                 

Ornicure

 2gr. na  1 liter 5 dni. . Pri akútnom stave dávku zdvoj násobyť.                                           

 

Megabaktin

 1 Kávova ložička  na  1 liter vody , prečisťuje črevnú flóru.